Trstenik

  29. april 2023

Andrej

...sva si med sobotnim vzponom na Trstenik ogledala najjužnejši del rapalske meje. Na hribovitem območju med zaselkom Klana in mejo s Slovenijo naletimo tako na ostanke poznorimskega obrambnega sistema Claustra Alpinum Iuliarum, kot tudi na vrsto italijanskih vojašnic in utrdb, zgrajenih med obema vojnama.